Objednávka HNK/2024/059
Dodávateľ
Ing. Katarína Minichová - Manufaktúra u včely
Duklianska ulica 60/19
971 01 Prievidza
IČO: 30420229
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Beseda s Katarínou Minichovou - Manufaktúra u včely pod názvom Kde sú včely, tam je život. Podujatie je súčasťou projektu Rok v knižnici. č.p. 24-513-01239 z FPU.
Názov položky:
Ostatné služby, 350 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH