Objednávka HNK/2024/053
Dodávateľ
JG music, s.r.o.
Hviezdoslavova 361/123
972 47 Oslany
IČO: 52031896
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Parostroj - vyhodnotenie Literárnej jari Ondreja Čiliaka
Názov položky:
Ostatné služby, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH