Objednávka HNK/2024/053-1
Dodávateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Spoluúčasť na nákladoch s prípravou podujatia Kultúra 2023.
Názov položky:
Ostatné služby, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH