Objednávka HNK/2024/050
Dodávateľ
Albatros Media Slovakia s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 46106596
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 35 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
35,00 EUR
ceny sú vrátane DPH