Objednávka HNK/2024/049
Dodávateľ
IKAR, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00678856
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 260 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
260,00 EUR
ceny sú vrátane DPH