Objednávka HNK/2024/047
Dodávateľ
INFRA Slovakia, s. r. o.
Ul. J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre
IČO: 44752423
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kancelárskych a hygienických potrieb.
Názov položky:
Knihy, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH