Objednávka HNK/2024/046
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kancelárskych a hygienických potrieb.
Názov položky:
Materiál, 279.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
279,50 EUR
ceny sú vrátane DPH