Objednávka HNK/2024/045
Dodávateľ
Bezpex s. r. o.
P. O. Hviezdoslava 28/28
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 55623867
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru.
Názov položky:
Ostatné služby, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH