Objednávka HNK/2024/044
Dodávateľ
MÚDRE SOVIČKY
Ulica S. Mečiara 138/9
971 01 Prievidza
IČO: 42276268
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Workshop s Monikou Kupcovou s názvom "Knižnica pre najmenších 2" v rámci projektu Rok v knižnici. Č.p.: 24-513-01239
Názov položky:
Ostatné služby, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH