Objednávka HNK/2024/040
Dodávateľ
KIDS EUROPE s.r.o.
Športová 145/27
972 11 Lazany
IČO: 54357012
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Workshop s Bc. Zuzanou Cachovanovou s názvom "Knižnica pre najmenších 1", v rámci projektu Rok v knižnici. č.p.: 24-513-01239
Názov položky:
Ostatné služby, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH