Objednávka HNK/2024/039
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4
036 01 Martin
IČO: 45503249
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 480 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH