Objednávka HNK/2024/037
Dodávateľ
Meli Tech
V.Benedikta 208/22
971 01 Prievidza
IČO: 50206648
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Revízia a servis kopíriek na pobočkách HNKPD
Názov položky:
Ostatné služby, 450 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
450,00 EUR
ceny sú vrátane DPH