Objednávka HNK/2024/035
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava
IČO: 00399957
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH