Objednávka HNK/2024/034
Dodávateľ
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH