Objednávka HNK/2024/031
Dodávateľ
Papierus s. r. o.
Bazovského 9
841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
IČO: 52517586
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Beseda so spisovateľom Matejom Zámečníkom pod názvom Ako byť eko?, v rámci projektu Rok v knižnici. č.p. 24-513-01239
Názov položky:
Ostatné služby, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH