Objednávka HNK/2024/026
Dodávateľ
CENTRUM VÝŽIVY s.r.o.
Jarošova 2961/1
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 51725908
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Beseda : Mudrovačka v knižnici, v rámci projektu č. 24-513-01239 pod názvom Rok v knižnici.
Názov položky:
Ostatné služby, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH