Objednávka HNK/2023/078
Dodávateľ
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
Bojnická 10
830 00 Bratislava 3
IČO: 17311462
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 115 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
115,00 EUR
ceny sú vrátane DPH