Objednávka HNK/2023/074
Dodávateľ
Kníhkupectvo Littera
M.R.Štefánika 22
036 01 Martin -Košúty
IČO: 33580511
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu z projektu č. 23-514-03917 z FPU
Názov položky:
Knihy, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH