Objednávka HNK/2023/069
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup telefónov.
Názov položky:
Materiál, 1236.01 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 236,01 EUR
ceny sú vrátane DPH