Objednávka HNK/2023/066
Dodávateľ
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO: 35730129
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné na roky 2023 a 2024 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov.
Názov položky:
Predplatné periodík, 240 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH