Objednávka HNK/2023/065
Dodávateľ
Alza.cz
Jateční 33a
17000 Praha
IČO: 27082440
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Zoznam tovaru podľa vlastného výberu.
Názov položky:
Materiál, 160 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH