Objednávka HNK/2023/058
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 577/2
917 01 Trnava
IČO: 36078913
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh.
Názov položky:
Knihy, 25 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
25,00 EUR
ceny sú vrátane DPH