Objednávka HNK/2023/055
Dodávateľ
Slovenská lekárnická komora
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 30808898
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH