Objednávka HNK/2023/053
Dodávateľ
Tectake s.r.o.
Lidická 700/19
60200 Brno
IČO: 03201376
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup materiálu potrebného na podujatia mimo knižnice
Názov položky:
Materiál, 770 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
770,00 EUR
ceny sú vrátane DPH