Objednávka HNK/2023/051-2
Dodávateľ
Xfusion, s.r.o.
Hurbanovo námestie 57/60
972 01 Bojnice
IČO: 36341568
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Ubytovanie a raňajky pre účinkujúcich,projekt Literárna jar Ondreja Čiliaka, č.p. 23-513-01485
Názov položky:
Ostatné služby, 238.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
238,60 EUR
ceny sú vrátane DPH