Objednávka HNK/2023/049
Dodávateľ
Ing. Mária Kučerová
Smreková 3378/5
960 01 Zvolen
IČO: 40242927
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 31 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
31,00 EUR
ceny sú vrátane DPH