Objednávka HNK/2023/045-1
Dodávateľ
Mgr. Lucia Čarná
Gabčíkova 427/4
84105 Bratislava-Karlova Ves
IČO: 40963144
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Posúdenie literárnych prác v porote v literárnej súťaži Literárna jar Ondreja Čiliaka, č.p.: 23-513-01485
Názov položky:
Ostatné služby, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH