Objednávka HNK/2023/044
Dodávateľ
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO: 35730129
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné na dva roky online Zákonník práce aj jeho novelizácie.
Názov položky:
Predplatné periodík, 283.79 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
283,79 EUR
ceny sú vrátane DPH