Objednávka HNK/2023/042
Dodávateľ
Fitshaker s.r.o.
Tekovská Nová Ves 462
935 25 Nová Dedina
IČO: 47569522
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Beseda s Luciou Švaral pod názvom Telo je tvojím chrámom, vrámci projektu Svet ukrytý v náučných knihách, č.p.: 23-513-01523
Názov položky:
Ostatné služby, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH