Objednávka HNK/2023/040
Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
IČO: 00516988
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Tlač a výlep plagátov Telo je tvojím chrámom, ako súčasť projektu Svet ukrytý v náučných knihách, č.p.: 23-513-01523
Názov položky:
Ostatné služby, 65 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
65,00 EUR
ceny sú vrátane DPH