Objednávka HNK/2023/036-1
Dodávateľ
Inform lib, s.r.o.
Bratislavská 14
010 01 Žilina
IČO: 47117362
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 187.07 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
187,07 EUR
ceny sú vrátane DPH