Objednávka HNK/2023/029
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kancelárskeho materiálu podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Materiál, 308.42 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
308,42 EUR
ceny sú vrátane DPH