Objednávka HNK/2023/027
Dodávateľ
Slovenská jazzová spoločnosť
Lubinská 8
811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00679674
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Hudobný doprovod Peter Lipa s klaviristom na podujatí 16.6.2023 v rámci projektu Literárna jar Ondreja Čiliaka.
Názov položky:
Ostatné služby, 1000 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH