Objednávka HNK/2023/021
Dodávateľ
Občianske združenie Rozprávky pre detičky
Horné Saliby 350
925 03 Horné Saliby
IČO: 48414093
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Knihy podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 38.3 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
38,30 EUR
ceny sú vrátane DPH