Objednávka HNK/2023/021-1
Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
J.C.Hronskeho 1
03601 Martin
IČO: 36138517
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
účastnícky poplatok za Akreditovaný program Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou.
Názov položky:
Ostatné služby, 50 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH