Objednávka HNK/2023/017
Dodávateľ
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO: 35730129
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné On-line knihy Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC + prístup k archívu
Názov položky:
Predplatné periodík, 181.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
181,80 EUR
ceny sú vrátane DPH