Objednávka HNK/2023/016
Dodávateľ
Papierus s. r. o.
Bazovského 9
841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
IČO: 52517586
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Knihy podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 31.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
31,50 EUR
ceny sú vrátane DPH