Objednávka HNK/2023/016-3
Dodávateľ
Zásah 7, s.r.o.
Prievidzska 254
97201 Bojnice
IČO: 36321885
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Servisné služby - výmena batérie na signalizačnom zariadení.
Názov položky:
Ostatné služby, 28.56 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
28,56 EUR
ceny sú vrátane DPH