Objednávka HNK/2023/016-2
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Trieda A. Hlinku 2
94901 Nitra
IČO: 00397482
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 29.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
29,50 EUR
ceny sú vrátane DPH