Objednávka HNK/2023/015
Dodávateľ
Viliam Kovaľ
SNP 2517/33
066 01 Humenné
IČO: 53317271
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup knihy Kniha 100 Básní písaných do oblohy ľudských sŕdc.
Názov položky:
Knihy, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH