Objednávka HNK/2023/012
Dodávateľ
Inform lib, s.r.o.
Bratislavská 14
010 01 Žilina
IČO: 47117362
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu, podporené FPU, č.p. 22-514-03911, Cesta ku knihám - návrat k čítaniu.
Názov položky:
Knihy, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH