Objednávka HNK/2023/011
Dodávateľ
Internet-Handel,s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha
IČO: 24141828
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu, podporené FPU, č.p. 22-514-03911, Cesta ku knihám - návrat k čítaniu.
Názov položky:
Knihy, 350 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH