Objednávka HNK/2022/48-2
Dodávateľ
Ing. Peter Dechet
Björnsona 40/10
971 01 Prievidza
IČO: 40834956
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Hudobné vystúpenie v rámci projektu Literárna jar Ondreja Čiliaka, č.p.: 22-157-00089
Názov položky:
Ostatné služby, 283 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
283,00 EUR
ceny sú vrátane DPH