Objednávka HNK/2022/117-1
Dodávateľ
Tibor Hujdič
Poloreckého 9
84104 Bratislava
IČO: 44812078
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Workshop s Tiborom Hujdičom s názvom Ako sa nestratiť medzi písmenkami v rámci projektu On-line kompas
Názov položky:
Ostatné služby, 250 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH