Objednávka HNK/2022/062-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup monitora, USB - kľúčov a myši k počítaču
Názov položky:
Materiál ostatný, 8.5 EUR
Názov položky:
Materiál ostatný, 12 EUR
Názov položky:
Materiál ostatný, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
164,50 EUR
ceny sú vrátane DPH