Objednávka HNK/2022/059-1
Dodávateľ
KBT
Rázusova 3286/3
058 01 Poprad
IČO: 42080673
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Vystúpenie divadla TUŠ v rámci podujatia Knižnica na Starej ceste
Názov položky:
Ostatné služby, 250 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH