Objednávka HNK/2022/057-2
Dodávateľ
Akadémia Consulting Plus s. r. o.
Ľ. Fullu 3112/7
841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 52574687
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Školenie na tlakové nádoby a plynové kotly.
Názov položky:
Ostatné služby, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH