Objednávka HNK/2022/049-1
Dodávateľ
UK Veda, s.r.o.
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
IČO: 45983658
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh.
Názov položky:
Knihy, 140.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
140,50 EUR
ceny sú vrátane DPH