Objednávka HNK/2022/048-4
Dodávateľ
Xfusion, s.r.o.
Hurbanovo námestie 57/60
972 01 Bojnice
IČO: 36341568
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Ubytovanie a občerstvenie v rámci projektu Literárna jar Ondreja Čiliaka, č.p.: 22-157-00089
Názov položky:
Ostatné služby, 600 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH