Objednávka HNK/2022/042-1
Dodávateľ
Internet-Handel,s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha
IČO: 24141828
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 125 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
125,00 EUR
ceny sú vrátane DPH